Forum Gladiatorius (7)
Banka (2)
Cvičiště (9)
Gildovní tržiště (3)
Knihovna (2)
Lázně (2)
Negotium X (2)
Skladiště (2)
Síň mistra války (5)
Templum (4)
Vila Medici (2)
Toto je hlavní sídlo gildy Gilda. Všichni noví členové zde mohou využít lázní, představit se starším válečníkům a obecně najít další informace o gildě. Forum Gladiatorius je také velmi důležité, jedná se totiž o administrativní centrum gildy.